มารู้จักระดับเตือนภัยโควิดของอังกฤษ 4 ระดับ ว่าทำอะไรได้บ้าง อะไรโดนสั่งปิดบ้าง

อีกประเทศที่มีการแบ่งโซนเตือนภัยโคโรน่าไวรัสที่น่าสนใจ คืออังกฤษ เพราะว่าตอนนี้เป็นหนึ่งในประเทศทีมีการแพร่ระบาดทั่วไปแล้ว (เรียกง่าย ๆ ไม่สามารถระบุได้อีกต่อไป ว่าเชื้อแพร่มาจากใคร ตรงไหน อย่างไร) โดยในอังกฤษ ได้มีการแบ่งระดับเตือนภัยเป็น 4 ระดับตามนี้