ทำไมภาพลักษณ์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยถึงไม่ดี

นายหน้าอสังหาฯ จริงๆ แล้วมีหน้าที่และความคาดหวังของผู้จ้าง ที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว แต่สังคมเรา เคยชิน และยอมรับว่าอาชีพนี้ ใครจะมาเป็นก็ได้ แค่เข้ามากินเปล่า ทำให้เกิดปัญหา